پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرداخت به موقع عوارض؛توسعه زيرساخت هاي شهري****************;كرونا ويروس در كمين است براي حفاظت از خود زدن ماسك و شستن دستها را جدي بگيريد..

Page

 

مهندس ابراهيم عبودي


news categories 
هفته بسیج گرامی باد. هفته بسیج گرامی باد. 
event date : Fri Nov 19, 2021
جلسه با اعضای سازمان همیاری شهرداریهای استان جلسه با اعضای سازمان همیاری شهرداریهای استان 
event date : Wed Nov 10, 2021
صبح امروز آقای مهندس تهرانی بهمراه آقای مهندس سنجری با حضور در شهر مشهدریزه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشهدریزه دیدار و در خصوص وضعیت سهام شهرداریها در سازمان همیاری و سایر موضوعات همکاری ...
Page1of20123456...20.Next.GO


onlineunathenticatedusers (0)
onlineathenticatedusers (0)

      Page1of3123.Next.GO
           Page1of7123456...7.Next.GO
                Page1of6123456.Next.GO


                 5.7.9.0
                 گروه دورانV5.7.9.0