دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ 
۲۵ اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حكیم ابوالقاسم فردوسی، گرامی باد

چوایران مباشد تن من مباد

بدین بوم وبر زنده یک تن مباد

اگر سربه سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم

 

۲۵ اردیبهشت:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، گرامی باد.

 - روبط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهدریزه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0