شنبه, 12 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۳:۶:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
آماده سازی شهر جهت استقبال از بهار طبیعت

به گزارش روابط عمومی شهرداری مشهدریزه در راستای استقبال از بهار، اقداماتی همچون لکه گیری آسفالت معابر، رفت و روب معابر و ورودیهای شهر، بهسازی میادین شهر، خرید بیش از 5000 گل و گیاه، خرید و کاشت 1000 اصله نهال، ساخت المان جدید و نصب پایه چراغ در بلوارها و میادین شهر جهت نورپردازی توسط شهرداری در روزهای منتهی به پایان سال در شهر انجام خواهد داد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0