يکشنبه, 12 تير 1401
  • ساعت : ۱۰:۱۸:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 
دیدار با آقای داوری ،ریاست محترم اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
دیدار با آقای داوری ،ریاست محترم اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0